Article
29.05.2020

Dienst medische stralingsfysica/Service de radiophysique médicale

Jan Vandecasteele

Beste,

Cher,

 

Het Agentschap heeft beslist de oprichting van de dienst voor medische stralingsfysica uit te stellen naar 1 oktober 2021. Zo willen we de ziekenhuizen met één of meerdere installaties voor radiotherapie na de Covid-19 crisis de nodige tijd geven om een oplossing uit te werken. Wij verwachten de publicatie van het koninklijk besluit ter zake in de komende weken.

 

L'Agence a décidé de reporter l’installation du service de radiophysique médicale au 1er octobre 2021. De la sorte, nous entendons accorder aux hôpitaux qui disposent d'une ou plusieurs installations de radiothérapie le temps nécessaire pour trouver une solution après la crise du Covid-19. La publication de l'arrêté royal en la matière est attendue dans les prochaines semaines.

 

Met vriendelijke groet,

Cordialement,

Karen Haest